Daytona (GER 2001)
Daytona (GER 2001)   v. Lando a.d. Daytona Beach, GAG: 91 kg
 
Pedigree zum Download »
 
Zuchtergebnisse
 
2018 04.04 b. St.   N.N.  v. Fastnet Rock
2017 güst nach Oasis Dream  
2016 güst nach Motivator  
2015 19.04 db. H.  Dumas  v. Pivotal
2014 15.04 b. St.  Dallas Affair  v. Soldier Hollow
2013 18.02 db.St.  Diamond Daisy  v. Shirocco
2011 Fohlen tot v. Shirocco  
2010 16.02 b.S.  Daytona Bay  v. Motivator
2009 güst nach Medicean  
2008 02.02 b.H.  Daymond  v. Selkirk