Vollblutzucht mit KOMPETENZ und LEIDENSCHAFT
Kylini (GER 2006)   v. Laroche a.d. Key West
 
 
Zuchtergebnisse
 
2017 02.03 b. St.  N.N.  v. Areion
2015 24.03 b. St.  Kiyana  v. Scalo
2013 13.04 b. St.  Kambria  v. Areion
2012 17.03 F. S.  Kylina  v. Medicean
2011 12.02 b. S.  Kiss me Lena  v. Shirocco
2010 07.02 b. H.  Khalid  v. Axxos
2009 güst nach Lomitas  
2008 17.01 b. S.  Khyani  v. Diktat
2007 güst nach Desert Style