Vollblutzucht mit KOMPETENZ und LEIDENSCHAFT
Daytona Bay (GB 2010)   v. Motivator a.d. Daytona
 
Pedigree zum Download »
 
Zuchtergebnisse
 
2020 trgd. v. Sea The Moon  
2019 08.04 b. S.  N.N.  v. Dubawi
2018 21.03 b. St.   Dayala  v. Kingman
2017 24.01 F. St.  Diamona  v. Pivotal