Antonym (USA 2004)
Antonym (USA 2004)   v. Bahri a.d. Annaba, GAG: 87,5 kg
 
Pedigree zum Download »
 
Zuchtergebnisse
 
2019 22.04 b. S.  N.N.  v. Maxios
2018 19.04 b. H.  Armstrong  v. Zoffany
2017 20.04 b. H.  Azzaro  v. Maxios
2016 15.04 b. H.  Andersson  v. Scalo
2015 17.04 b. H.  Antonori  v. Soldier Hollow
2014 27.04 b. H.  Axxell  v. Exceed And Excel
2013 24.04 b. H.  Adao  v. Lando
2012 09.04 F. S.  Amabelle  v. Danehill Dancer
2011 30.03 F. H.  Allano  v. Lando
2010 04.03 b. S.  Arkova  v. Zamindar